Berggården Tylösand
Vi projekterade totalentreprenad och utförde komplett markentreprenad inklusive grundläggning, VA och finplanering för ett nytt kvarter med bostäder i radhusform och flerfamiljshus.

Startade i augusti 2021 och färdigställdes vintern/våren 2023. Beställare var Gärahovs bygg AB. Vi har också på beställning från Båstads kommun utfört nybyggnation/ombyggnation av gator, GC-väg och torg vid Stationstorget i Båstad. Entreprenaden omfattade även VA-arbeten och belysning samt bullerskärm utmed Västkustbanan. Startade i september 2021 och färdigställdes våren 2023.

FAKTA

Startdatum: Augusti 2021

Slutdatum: Våren 2023

Plats: Båstad och Förslöv

Beställare: Båstads kommun och Gärahovs Bygg AB

Kontraktssumma: 12 MSEK

Område: Anläggning

Kontaktperson
Travelers' Map is loading...
If you see this after your page is loaded completely, leafletJS files are missing.