Berggården Tylösand
Vi projekterar totalentreprenad och utför komplett markentreprenad inklusive grundläggning, VA och finplanering för ett nytt kvarter med bostäder i radhusform och flerfamiljshus.

Startade i augusti 2021 och färdigställs vintern/våren 2023. Beställare är Gärahovs bygg AB. Vi har också fått en beställning från Båstads kommun att utföra nybyggnation/ombyggnation av gator, GC-väg och torg vid Stationstorget i Båstad. Entreprenaden omfattar även VA-arbeten och belysning samt bullerskärm utmed Västkustbanan. Startade i september 2021 och färdigställs våren 2023.

FAKTA

Startdatum: Augusti 2021

Slutdatum: Vintern/Våren 2023

Plats: Båstad och Förslöv

Beställare: Båstads kommun och Gärahovs Bygg AB

Kontraktssumma: 12 MSEK

Område: Anläggning

Kontaktperson