Drottninggatan Karlstad
I centrala Uppsala genomför vi ett projekt som heter ”Uppsala planskilda korsningar”. Uppdragsgivare är Trafikverket i samarbete med Uppsala kommun. Det är ett projekt som kommer att både förbättra säkerheten och framkomligheten på berörda gator. När allt är klart kommer järnvägen inte längre att vara ett hinder att passera mellan östra och västra sidan av Uppsala.

Vi kommer att trafiksäkra två plankorsningar, lansera in två nya järnvägsbroar, bygga fyra GC-broar samt totalrenovera spårområdet på ca 800 m, inklusive ett vändspår på östra sidan av järnvägen.

FAKTA

Startdatum: Våren 2024

Slutdatum: Våren/sommaren 2027

Plats: Uppsala

Omfattning: Trafiksäkra två plankorsningar, två järnvägsbroar, fyra GC-broar, renovering av spårområde samt byggnation av vändspår

Beställare: Trafikverket

Område: Anläggning

Kontraktsumma: ca 271 miljoner kronor

Kontaktperson
Travelers' Map is loading...
If you see this after your page is loaded completely, leafletJS files are missing.