Tullholmsviken
Tullholmsviken är Karlstads nya stadsdel där det har byggts (eller håller på att byggas) ca 1000 nya lägenheter, butiker, parker och promenadstråk.

I ett tidigt skede av skapandet av den nya stadsdelen fick vi förtroendet av COOP Värmland att sanera och riva deras gamla lokaler som en gång i tiden inhyst charkfabrik, centrallager samt huvudkontor. Efter att rivningen och sanering var genomförd såldes marken till fastighetsexploatörer.

Löfberg Fastigheter förvärvade kvarter 1 och Magnolia Bostads AB kvarter 3, 4 och 7. Genom byggföretaget Consto fick vi även förtroendet att utföra markarbeten för byggnationerna. Projektet omfattade även anläggandet av VA-system, kabelkanalisation, fjärrvärme och vägar.

Fakta

Startdatum: Augusti 2019

Slutdatum: Juni 2023

Plats: Karlstad

Omfattning: Rivning, sanering, markarbeten för byggnationen samt anläggandet av VA-system, kabelkanalisation, fjärrvärme och vägar

Beställare: Consto, Karlstad Kommun och Coop

Område: Anläggning

Kontaktperson
Travelers' Map is loading...
If you see this after your page is loaded completely, leafletJS files are missing.