I maj 2020 började vi bygga en ny mötesstation i Välsviken, på Värmlandsbanan, för att fler tåg ska kunna trafikera järnvägen och för att tågtrafiken ska bli punktligare.

Bygget av det nya mötesspåret, och ytterligare en plattform, vid Välsvikens station är ännu en deletapp av projektet ”Tåg i tid” som ska utveckla tågtrafiken på Värmlandsbanan fram till år 2025. Det nya mötesspåret innebär att fler tåg ska kunna trafikera banan, tågtrafiken blir punktligare och det går snabbare att få igång trafiken efter ett stopp.

Platschef:
Dennis Brink

FAKTA:

Startdatum: Maj 2020

Slutdatum: Hösten 2021

Plats: Karlstad

Omfattning: 2 st broar, stödmurar, nya perronger samt nytt mötesspår.

Beställare: Trafikverket

Kontraktssumma:  117 msek

Område: Järnväg

Kontaktperson