Projektet avser arbete med att förenkla spårkonfiguration vid Karlberg. Tolv befintliga växlar rivs och ersätts med fyra nya växlar samt att optisk signalering förändras.

Projektet innehåller BEST+M/K. Arbetet kommer pågå under delar av 2020 och början av 2021.

Platschef:
Jim Nilsson

Fakta

Startdatum: Februari 2020

Slutdatum: Juni 2021

Plats: Karlberg, Stockholm

Omfattning: Växelbyten 

Beställare: Trafikverket

Kontraktssumma: 23 msek

Område: Järnväg

Kontaktperson