Infrakraft har nu avslutat arbetet med Vikenförbindelsen Etapp 1 och fått förtroendet att fortsätta med Etapp 2.

Projektet innefattar markarbeten i utmanande stads och trafikmiljö.

Projektet syftar på att flytta genomfartstrafiken från Hamngatan till Tullhusgatan, Sjömansgatan, Jungmansgatan, Klaraborgsgatan.

I etapp två bygger vi ca 1000 meter väg, två cirkulationsplatser, ett separat bussfält, ett översvämningsskydd, flyttar el-kanalisationer, lägger om fjärrvärme samt utför omfattande arbeten med dagvattenledningar.

Platschef:
Hanna Nyström

 

FAKTA Etapp 2:

Startdatum: Oktober 2020

Slutdatum: December 2021

Plats: Karlstad

Omfattning: Markarbeten i utmanande stads och trafikmiljö.

Kontraktssumma: 75 msek

Beställare: Karlstad kommun

Område: Anläggning

Kontaktperson