Rååbanan

Nu har vi gått i mål med två järnvägsprojekt i södra Sverige. Det är Rååbanan etapp 2 och Älmhult – Hässleholm som båda slutbesiktigades och godkändes innan jul.

På Rååbanans andra etapp har vi bytt ut ca 700 kontaktledningsfundament och stolpar samt 37 000 m kontaktledning. Ett arbete som till stora delar utförts nattetid samt vid en totalavstängning i somras på tio veckor. Vi har även bytt ut hjälpkraft, justerat spår och flyttat signaler.

I projektet Älmhult- Hässleholm har vi schaktat och satt ca 1 900 nya kontaktledningsfundament, borrat 187 st BVI-fundament samt förlagt ca 1 600 m linjekabel. Sträckan är sex mil lång och är ett av de mest trafikerade dubbelspåren i Sverige med ca 170 tåg per dygn.


Publicerat: 29 december, 2023