Spontning Karlstad C
Vid Karlstad C och projektet med det nya Resecentret har arbetet med Vikenpassagen nu även inletts på den norra sidan.

Här använder vi rörspontning som metod, vilket innebär att vi borrar ner runt 140 rör till ett djup på ca 13-17 m med en vattendriven hammare. Det är en mer skonsam metod jämfört med traditionell spontning, och med tanke på risken för skador på det närliggande stationshuset är det den bästa lösningen. Det blir också ett betydligt minskat buller i området.

Rören som vi borrar ner sammanfogas med spontlås för en riktigt tät konstruktion. Vissa av rören fylls också med betong för ytterligare ökad styvhet.

Spontning Karlstad C

Spontning Karlstad C

Spontning Karlstad C

Spontning Karlstad C


Publicerat: 25 juni, 2024