Mörrum

Infrakraft Kristianstad är just nu (bland mycket annat) involverade i två olika vägprojekt. Ett vid Kivik och ett i Mörrum. Vi börjar med projektet på Österlen:

I projektet vid Kivik så bygger Infrakraft en ny väg kallad Esperödsallén och även en ny CG-väg mellan Esperödsallén och Karakås. Vidare så har vi byggt ett vänstersvängsfält och just nu pågår färdigställandet av nya busshållplatser på Riksväg 9 utanför Kivik. Uppdragsgivare är Trafikverket och kontraktssumma på ca 15 Mkr.

Det är ett roligt, men samtidigt utmanande projekt, främst på grund av det begränsade arbetsområdet och de smala befintliga vägarna i anslutning till projektet.

Vi förflyttar oss till Blekinge och projektet vid Mörrum. Här genomför Infrakraft Kristianstad just nu ett väg- och broprojekt även det på uppdrag av Trafikverket. I projektet ingår att bygga en ca 1,5 km lång gång- och cykelväg längs med väg 554. Syftet med den nya gång- och cykelvägen är naturligtvis att skapa en smidigare, säkrare och mer tillgänglig väg för oskyddade trafikanter som vill ta sig mellan Karlshamn och Mörrum.

Vägen sträcker sig från trafikplats ”Mörrum Öst” vid Vekerums byväg, till korsningen Forsbackavägen/ Ringvägen. Vi bygger också gång- och cykelpassager på de platser där GC-vägen korsar allmän väg och en ny gång- och cykelbro över E22:an. Kontraktssumman är på ca 18 Mkr.


Publicerat: 28 augusti, 2023
Kontaktperson