Skra Bro

I projektet Skra Bro i Göteborg är arbetet i etapp 1 inne i en intensiv fas just nu. Senaste tiden har det varit fokus på asfaltering av Kongahällavägen och förberedelser av den nya omledningsvägen som kommer att används medan den delen av Kongahällavägen som ligger vid Emelie Lejmans väg byggs om 

Under V42 har trafiken på Kongahällavägen flyttats tillbaka till den ursprungliga sträckningen och då kunde även de tre permanenta hållplatserna öppnas. 

En stor eloge till alla inblandade för att jobbet fortskrider så bra, inte minst för det fina samarbetet med Trafikkontoret Göteborgs stad.

 

Skra Bro Skra Bro


Publicerat: 18 oktober, 2023
Kontaktperson