Skra Bro

Nu är vår del av projektet Skra Bro på Hisingen i Göteborg slutbesiktigat, godkänd och klart och vi har med stolthet överlämnat det till Göteborgs Stad. Det här är första etappen som heter Björlanda ängar och när allt är klart har ett nytt närcentrum med handel, kontor och service byggts.

Vi startade jobbet i oktober 2022 och under projekttiden har vi bland annat byggt om vägar, byggt hållplatser, lagt VA och kanalisation, utfört ny stensättning, belysning, planteringar och mycket mer.

Vi säger stort tack till Göteborgs Stad Stadsmiljöförvaltningen för förtroendet.

Skra Bro Skra Bro Skra Bro Skra Bro


Publicerat: 30 april, 2024
Kontaktperson