Spårriktaren
Vi på Infrakraft har fått förtroendet att utföra spårbyte och ballastrening på sträckan Gällivare – Harrå på Malmbanan. Malmbanan är ett viktigt stråk för malmtrafiken, persontrafiken och övrigt gods.

För att återställa axellasten har Trafikverket beslutat att ersätta de slitna spåren med nya. Spårbytet är 42 kilometer och innebär att räl, sliper och makadam byts ut och makadamen renas och kompletteras med ny. När arbetet är färdigställt kan axellasten återigen höjas till 30 ton på sträckan.

Det är en utförandeentreprenad och arbetet kommer pågå under 2024.

Kontraktssumman uppgår till ca 291 miljoner kronor och nu återstår de sedvanliga tio dagarna innan kontraktet kan tecknas.

Vi stort tack till Trafikverket för förtroendet.


Publicerat: 29 februari, 2024