Malmö spårvägen

Ett av de projekt som Infrakraft Malmö just nu genomför är Spårvägen Etapp 2, på uppdrag av Malmö FGK. I projektet ska vi utföra rivningsarbeten, färdigställandearbeten, ombyggnad av gator, trottoarer, gång- och cykelbanor samt nybyggnad av torg och park inom kvarteret Spårvägen. Vi ska även bygga en fasadmur och bygga om Celsiusgatan.

Just nu i slutet av januari 24 är vi klara med ett antal gator i området samt gångbanor, planteringsytor med skelettjord med mera.  Vi har även påbörjat arbetet med ombyggnationen av Celsiusgatan samt fasadmuren. Jobbet flyter på helt enligt planerna med andra ord. Nästa steg är plattbeläggning av Spiggans plats samt gator och torgytor.

Allt ska vara klart hösten 2024.

 

 


Publicerat: 25 januari, 2024