Nyheter från Infrakraft

11 augusti
I Stockholm pågår arbetet med bygga ut Tvärbanans Kistagren, från…
14 juni
I Örebro och Frövi pågår arbetet för fullt med spårbyte,…
2 maj
Infrakraft utför spår- och växelbyte i två etapper på Stockholm…
2 maj
Infrakraft genomför på uppdrag av Trafikverket spår- och växelbyte på…
9 november
Vi har fått i uppdrag av Trafikverket att utföra en…
28 september
Vi projekterar totalentreprenad och utför komplett markentreprenad inklusive grundläggning, VA…
20 augusti
Infrakraft har av Trafikverket tilldelats etapp E20 Vårgårda–Vara, delen Eling–Vara.…
13 april
Infrakraft kommer att bygga ut sträckan Dalaån – Ledsjö till…
31 mars
Infrakraft har fått förtroendet av HA Bygg och Halmstads kommun…
30 mars
Projektet innefattar sättning av drygt 2 000 kontakledningsfundament för att…
17 mars
Dunsjö – Jakobshyttan är en del av Dubbelspår Hallsberg –…
30 april
Infrakraft har nu avslutat arbetet med Vikenförbindelsen Etapp 1 och…
30 april
Vi bygger ut 7 kilometer av E20 mellan Vilan –…
23 april
Infrakraft har förmånen att utföra markentreprenaden när PEAB Sverige AB…
23 april
Tullholmsviken är Karlstads nya stadsdel där det planeras för över…