Drottninggatan Karlstad

I centrala Karlstad genomför vi på Infrakraft flera projekt. Utöver Karlstad Resecentrum jobbar vi också i ett projekt med omfattande anläggningsarbete på Drottninggatan och anslutande gator.

Målet med projektet är att skapa en ny och trevlig entré till Tingvallastaden från öster, och även ett bättre trafikflöde. Vi bygger bredare trottoarer, ett cykelstråk på norra sidan Drottninggatan, mer grönska och plats för parkeringar och lastplatser.

Först av allt byter vi ut det mesta i gatorna som vatten- och dagvattenledningar, el och fjärrvärme/fjärrkyla.

I korsningen Drottninggatan/Ö:a Torggatan ska vi bygga en mindre rondell, samt anpassa gatan för att kunna ta emot skyfall.

Vi säger stort tack till Karlstads kommun för förtroendet.

Drottninggatan Karlstad

Drottninggatan Karlstad  Drottninggatan Karlstad Drottninggatan Karlstad  Drottninggatan Karlstad  


Publicerat: 19 mars, 2024