Tvärbanan
Utbyggnaden av Tvärbanan i Stockholm är ett gigantiskt projekt som redan pågått och även kommer att pågå under många år. Arbetet sker i olika etapper och just nu är det sträckan från Bromma till Helenelunds pendeltågstation i Sollentuna som är aktuell. En sträcka på åtta kilometer som passerar genom tre kommuner – Stockholm, Sundbyberg och Sollentuna.

Vi på Infrakraft är involverade i utbyggnaden genom några olika projekt. Vi har tidigare berättat om ombyggnationen av vägporten vid Kista, och byggandet av en 800 m lång omledningsväg för att kunna genomföra ombyggnationen.

Nu är vi sen en tid tillbaka i full gång med nästa del i det stora projektet. Just nu bygger vi en ny bussvändslinga för Tvärbanan med stödmurar mot E4:ans bullervall. Ett jobb som vi ska vara klara med på självaste nationaldagen i juni 2024. På bilderna ser du när mobilkranen lyfter bort hammarbanden i sponten. Bakom kranen skymtar du också den nya pumpstationen som byggts.

Vi på Infrakraft är både stolta och glada över att få vara en del av Tvärbanans utbyggnad. Ett projekt som verkligen kommer underlätta vardagen för alla pendlare och andra resenärer genom att knyta ihop huvudstaden med omkringliggande kommuner på ett bra sätt.

Vi säger stort tack till Trafikförvaltningen, Region Stockholm, för förtroendet.

Tvärbanan Tvärbanan Tvärbanan Tvärbanan


Publicerat: 27 mars, 2024