Välsviken, Karlstad

Välsviken i östra Karlstad är stans mest expansiva område just nu, i alla fall när det gäller handel. Sen tidigare finns ett köpcentrum med både livsmedel och sällanköpshandel, och nu är det dags för nästa steg i Välsvikens expansion. I dagarna öppnar det stora byggvaruhuset och efter det kommer flera andra etableringar att följa.

Vi på Infrakraft har ansvarat för att bygga nya infrastrukturen i området. Det har omfattat två nya cirkulationsplatser, nya av- och påfarter till E18, nya vägar (både för bilister, cyklister och gående), VA-arbeten, en ny bro, bytespunkt mellan regionala busstrafiken och stadsbussarna samt att bygga dammar för att klara av eventuella översvämningar i området.

Ett stort projekt med andra ord och nu har vi en färdigbesiktad och godkänd entreprenad. Vi säger tack till alla medarbetare och underentreprenörer för ett gott jobb, samt naturligtvis tack till vår uppdragsgivare Karlstads kommun.

 


Publicerat: 10 november, 2023
Kontaktperson