Under våren 2020 startar vi projektet mötesstation Välsviken utanför Karlstad. Projektet är en förberedelse till det nya resecentrumet i Karlstad samt ingår i projektet ”tåg i tid”. Entreprenaden innehåller två broar, stödmurar, nya perronger samt nytt mötesspår.

Platschef:
Dennis Brink


Publicerat: 30 april, 2020