Under våren 2020 startar vi projektet mötesstation Välsviken utanför Karlstad. Projektet är en förberedelse till det nya resecentrumet i Karlstad samt ingår i projektet ”tåg i tid”.
Entreprenaden innehåller 2 st broar, stödmurar, nya perronger samt nytt mötesspår.

Platschef:
Dennis Brink