Kil - Laxå, Värmlandsbanan
I går ”överlämnade” vi Värmlandsbanan till Trafikverket och därmed är vi klara med det stora renoveringsarbetet av järnvägen mellan Kil och Laxå. Totalt är det en sträcka på ca tolv mil där vi bytt ut räls, slipers och tio växlar. Allt för att skapa en pålitlig järnväg för person- och godstrafik.

Det har varit ett roligt och omfattande projekt där vi med stolthet kan konstatera att samarbetet fungerat mycket bra med alla involverade.

Projektet har också väckt berättigad uppmärksamhet i både media och bland allmänheten, inte minst för det imponerande 800 m långa spårbyteståget (Swietelsky Rail Scandinavia) och spårriktare.

Vi säger stort tack till vår uppdragsgivare Trafikverket men framförallt ett stort varmt tack till alla våra medarbetare och till alla underentreprenörer som har gjort sitt yttersta i både stekande sol och ihållande regn, för att vi ska komma i mål med projektet. Utan er, ingen järnväg.


Publicerat: 10 augusti, 2023