Fors Driftplats
Vid Fors driftplats i Dalarna är vi igång med förarbetet i projektet för växelbytet på bandel 312. Vi sätter fundament, gräver tvärkanalisationer och utför signal-, lågspännings-, och kontaktledningsarbeten. Dessutom genomför vi både mättekniska arbeten och telearbeten.

Totalt är det fem spårväxlar som ska bytas till mer robusta och driftsäkrare spårväxlar. En del av spårsystemet ska dessutom uppgraderas.

Stort tack till Trafikverket för förtroendet.

 

Fors Driftplats Fors Driftplats Fors Driftplats Fors Driftplats


Publicerat: 2 maj, 2024
Kontaktperson