Anläggning

Vi rundar av året med fyra nya projekt bla i Örebro, Karlstad, Stockholms C och Hallsberg. Vi tackar våra uppdragsgivare för förtroendet.

Infrakraft har av Trafikverket tilldelats projekt Spår- och växelbyte två stationsåtgärder på Stockholm C. Projektet är en utförandeentreprenad och omfattar spårbyte och växelbyten med tillhörande M+BEST-arbeten på Stockholm Central och Karlberg Driftplats. Bland annat skall 20 st spårväxlar, ett spårkors och ca 5 500 meter spår byggas. Projektet startar under 2022 och skall vara färdigställt sommaren 2024. Kontraktssumman uppgår till ca 70 miljoner kronor.

Infrakraft har åt Karlstad kommun tilldelats projekt Tullholmssågen etapp 2. Projektet omfattar gator, torg, GC-vägar och parkeringsplats på kommunal mark. Området i övrigt är under uppbyggnad med flera byggherrar som uppför bostäder på kvartersmarken. Färdigställande tid är 2023-01-31 med vissa deltider under 2022. Kontraktssumman är på ca 13 miljoner kronor.

Infrakraft har av Trafikverket tilldelats projekt Utförandeentreprenad Spårbyte inne i Örebro och Frövi samt bekämpning av invasiva arter på sträckan Örebro-Frövi. Projektet omfattar i stort spår och ballastbyte av spår på Örebro och Frövi Driftplats samt bekämpning av invasiva arter på linjen mellan Örebro och Frövi. 1 300 meter spår demonteras och återmonteras för bekämpning av invasiva arter. 3 200 meter spår och 8 000 m³ makadam byts ut. Arbetena inleds med planering inom kort, utförande i spår sker andra kvartalet av 2022. Kontraktssumman uppgår till ca 43 miljoner kronor.

Projektet Hallsberg är ett MBEST projekt där vi ska lägga i fyra 1/18,5 växlar i Hallsberg under påskhelgen. Projektets stora utmaning är att de flesta arbeten ska ske under tre helger v 13, 14, 15 2022. Det kommer sättas ett 20-tal nya signaler, fyra nya kurar och åtta nya signalskåp. Vi kommer sätta fem nya kontaktlednings fundament och stolpar för att kunna dra växeltråd i de nya växlarna. För att få utrymme för dessa arbeten kommer vi demontera befintliga bullerplank, och sen sätta upp dem igen efter att jobbet är klart. Kontraktssumman uppgår till ca 17 miljoner kronor.


Publicerat: 23 december, 2021