Viken Karlstad

Vi har fått förtroendet av Karlstads kommun att fortsätta bygga ut Vikenförbindelsen med den tredje etappen och nu är vi igång. Etapp 3 sträcker sig från den nya cirkulationen i Viken, upp på Klaraborgsgatan mot Karl IX korsningen. Sedan fortsätter etappen på Hamngatan mot öster och avslutas med en ny cirkulation i nivå med busstationen.

Etappen innefattar ledningsarbeten med en stor pumpstation för dagvatten för att säkra upp Klaraborgsviadukten.
Södra delen av Karl IX (rödljus-korsningen) skall byggas om med ny överbyggnad och nytt system för trafiksignal.
På Hamngatan mot resecentrum kommer körfälten göras om så att bussen prioriteras.
Etappen innehåller också utmanande schakter i närhet till befintliga broar och kaj samt stor mängder ytskiktsarbeten.
Arbetet startar omgående och kommer slutföras kring hösten 2022.

Platschef:
Hanna Nyström

Publicerat: 15 september, 2021
Kontaktperson