Arbetande män vid brobygge
Vi har av Trafikverket tilldelats etapp E20 Vårgårda–Vara, delen Eling–Vara. På sträckan Eling–Vara förbättrar vi 11 kilometer av E20 mellan Vårgårda–Vara till mötesfri 1+1- och 2+2-väg, ett körfält i vardera riktningen och dels med två körfält, åtskilda av mitträcke. Vi bygger även två faunapassager, en bro och två vägportar.
Utbyggnaden möjliggör en ökad framkomlighet och trafiksäkerhet. Arbetet är en del i etapp E20 Vårgårda-Vara och den större utbyggnaden av mötesfri E20 genom Västra Götaland där vi tidigare fått förtroendet att bygga etapp Skara E20 Dalaån–Ledsjön och etapp Skara E20 förbifart Vilan–Dalaån.
Arbetena påbörjas inom kort och slutbesiktning är 2023-10-01. Kontraktssumman är 274 miljoner kronor och som vanligt väntar de sedvanliga 10 dagarna innan kontraktet tecknas.
/Erik W

Publicerat: 9 augusti, 2021
Kontaktperson