Personal från Infrakfraft

Infrakraft har den 30 augusti 2021 blivit delägare i Entry AB och är tillsammans med nuvarande VD Mats Lindahl ägare till bolaget.

Förvärvet av Entry kompletterar vår verksamhet på ett bra sätt och stärker vår position som infrastrukturbyggare. Entry kommer fortsätta verka under sitt nuvarande varumärke som ett fristående bolag.

/ Daniel Pettersson, VD Infrakraft Sverige


Publicerat: 31 augusti, 2021
Kontaktperson