Infrakraft har av Trafikverket tilldelats projekt E4 Helenelund, Stockholm.

Projektet omfattar provisorisk omledning av E4, grundläggning av temporär bro, rivning av befintlig bro samt byggnation av ny permanent bro.

Byggnationen är en del i projekt Tvärbanan som kommer öka framkomligheten för tredje man.

Arbetena inleds inom kort och slutbesiktning sker 2023-11-30.

Kontraktssumman uppgår till 124 miljoner kronor och nu väntar de sedvanliga 10 dagarna innan kontrakt kan tecknas.

Foto: Trafikverket


Publicerat: 12 oktober, 2021
Kontaktperson