Järnvägsspår

Infrakraft har fått förtroendet att utföra totalentreprenaden på sträckan Dunsjö – Jakobshyttan i Örebro län.

Det är idag enkelspår, som ska byggas om till dubbelspår, varav ca 2 km i ny sträckning. I den nya sträckningen ska en ca 260 m lång bergtunnel för dubbelspåret byggas. Sträckan ansluter i norr mot det nybyggda dubbelspåret Stenkumla-Dunsjö.
I söder ansluts spåret mot det nybyggda spåret i Jakobshyttan, där en del av dubbelspåret byggas om och kompletteras med en växel.
Vårt arbete startar under våren 2021 och avslutas december 2023.
Ordervärde ca 355 miljoner. Beställare är Trafikverket.
Nu följer de sedvanliga 10 dagarna innan kontraktet kan tecknas.

Publicerat: 16 november, 2020