Järnväg
Infrakraft har av Trafikverket fått förtroendet att utföra projektet Spår- och växelbyte Örebro – Frövi och Spårbyte Ängelsberg – Snyten.
Kontraktet är en utförandeentreprenad som består av två huvuddelar: Örebro – Frövi och Ängelsberg – Snyten.
Projektet i stort omfattar spårbyte, växelbyte och ballastrening på sträckan Örebro – Frövi samt spårbyte och ballastrening sträckan Ängelsberg – Snyten.
 
Totalt skall spårbyte och ballastrening utföras på ca 52 500 meter spår och tre växlar ska bytas. Kontraktet inkluderar även teknikgrenarna mark, kanalisation, elkraft, kontaktledning, tele och fjärrstyrning.
 
Arbetena inleds med planering så snart kontrakt är tecknat, utförande i spår sker under tredje kvartalet av 2022 samt första och andra kvartalet 2023.
 
Kontraktssumman uppgår till 162 miljoner kronor, nu väntar de sedvanliga 10 dagarna innan kontrakt kan tecknas.

Publicerat: 8 juni, 2022