Stockholm Mitt
Arbetet med Basunderhåll av järnvägsanläggningen Stockholm Mitt omfattar sträckningen Ulriksdal – Älvsjö, Citybanan och under en period av kontraktstiden även sträckan Tomteboda- Sundbyberg. Totalt rör det sig om 128 358 spårmeter.

Det här är Sveriges mest trafikerade järnvägssträckor där fjärrtåg, regionaltåg, godståg och pendeltåg samsas.

På bandel 401 mellan Ulriksdal och Älvsjö finns 50 järnvägsbroar, 31 vägbroar, 11 tunnlar och 336 växlar. På sträckan finns även den välkända Getingmidjan, som är avgörande för hela landets tågtrafik.

Vi ska även jobba på bandel 409, det vill säga Citybanan med tunneln under centrala Stockholm där stationerna Stockholm Odenplan och Stockholm City finns. Den här bansträckningen trafikeras mest av pendeltåg.

Under en del av kontraktsperioden ska vi även ansvara för underhållet på bandel 404 mellan Tomteboda och Sundbyberg, som också den är mycket hårt trafikerad.

FAKTA

Startdatum: 1 maj 2024

Slutdatum: Kontrakt fem år med två optionsår

Plats: Stockholm

Omfattning: Underhåll på sträckningen Ulriksdal – Älvsjö, Citybanan och under en period av även sträckan Tomteboda- Sundbyberg.

Beställare: Trafikverket

Område: Järnväg

Kontraktsumma: > 600 Mkr

Kontaktperson
Travelers' Map is loading...
If you see this after your page is loaded completely, leafletJS files are missing.