Infrakraft har byggt ett mötesspår i Grohed på Bohusbanan utanför Uddevalla för att öka kapaciteten i kollektivtrafiken. Projektet innehöll BEST och markarbeten. Arbetet pågick under 2020.

Fakta

Startdatum: Januari 2020

Slutdatum: April 2021

Plats: Grohed, Uddevalla Kommun

Omfattning:  Mötesspår

Beställare: Trafikverket

Kontraktssumma: 39,3 MSEK

Område: Järnväg

Kontaktperson