Miljö
Senaste nytt från projekt Dunsjö-Jakobshyttan, där vi bygger på uppdrag av Trafikverket. Mellan v 28-32 har vi tågstopp på sträckan och vi schaktar nu stora volymer berg och jordschakt. 600 meter spår har tagits bort och kommer att återbyggas och inför bygget av den 300 meter långa dubbelspårstunneln så pågår bergsschaktning av den kommande vägen fram till tunneln. Allt går bra och vi är i fas hälsar gänget på plats.

Publicerat: 30 juli, 2021
Kontaktperson