Vi startade tågstoppet i måndags och nu är vi i full gång med rivning och demontering av räls, KTL och diverse signalobjekt på utvalda delar längs sträckan.

I Frösunda river vi en bro och en befintlig plattform. Vi grundförstärker med KC pelare för ny plattform och nya spår.

Nästa vecka kommer vi även att påbörja spontarbeten för nya bron och bana påbörjar ett omfattande slipersbyte.


Publicerat: 2 juli, 2021
Kontaktperson