Helgens avstängning i projekt Välsviken i Karlstad summeras på följande sätt: Utmanande men riktigt roligt när alla är på jobbet med ett gemensamt mål! INFRAKRAFT= TEAMWORK

4 nya växlar och en ny 600 ton GC tunnel på plats.
/ Dennis B
Kontaktperson