Vi har fått förtroendet av utföra totelentreprenaden i samband med nyetablering av Byggmax i Höganäs.
Projektet omfattar bla. projektering, grundläggningsarbeten för byggnad, VA, kanalisation för el, hårdgjorda ytor, stängsel och grindar.

Vi har fått förtroendet av utföra totelentreprenaden i samband med nyetablering av Byggmax i Höganäs.
Projektet omfattar bla. projektering, grundläggningsarbeten för byggnad, VA, kanalisation för el, hårdgjorda ytor, stängsel och grindar.

Vi startar vårt arbete i maj 2021 och avslutar i oktober 2021

 

Kontaktperson