Tre nya projekt till Syd

Vi har fått beställning att på totalentreprenad projektera och utföra komplett markentreprenad inklusive grundläggning, VA och finplanering för ett nytt kvarter med bostäder i radhusform och flerfamiljshus.
Start omgående och färdigställande vintern / våren 2023. Beställare Gärahovs bygg AB.

Vi har fått beställning av Båstads kommun att utföra nybyggnation/ombyggnation av gator, GC-väg och torg vid Stationstorget i Båstad. Entreprenaden omfattar även VA-arbeten och belysning samt bullerskärm utmed Västkustbanan. Start omgående och färdigställande våren 2022.

Nytt projekt, Langetoftsvägen, Förslöv
Objektet avser nybyggnation av gator och GC-vägar, belysning och VA med hammarborrning av vattenledning under en statlig väg inom exploateringsområde beläget i Förslöv, Båstads kommun.
Start omgående och färdigställande våren 2022. Beställare Båstads kommun.
/ Ola

Kontaktperson