Vi har fått beställning att på totalentreprenad projektera och utföra komplett markentreprenad inklusive grundläggning, VA och finplanering för ett nytt kvarter med bostäder i radhusform och flerfamiljshus. Start omgående och färdigställande vintern/våren 2023. Beställare är Gärahovs bygg AB.

Vi har fått beställning av Båstads kommun att utföra nybyggnation/ombyggnation av gator, GC-väg och torg vid Stationstorget i Båstad. Entreprenaden omfattar även VA-arbeten och belysning samt bullerskärm utmed Västkustbanan. Start omgående och färdigställande våren 2022.

Nytt projekt på Langetoftsvägen, Förslöv. Objektet avser nybyggnation av gator och GC-vägar, belysning och VA med hammarborrning av vattenledning under en statlig väg inom exploateringsområde beläget i Förslöv, Båstads kommun. Start omgående och färdigställande våren 2022. Beställare Båstads kommun.


Publicerat: 23 september, 2021
Kontaktperson