Infrakraft har tilldelats Vikenförbindelsen etapp 1 i Karlstad. Projektet innefattar markarbeten i utmanande stads och trafikmiljö. Det påbörjas i februari 2020 och ska vara klart i december 2020. Beställare är Karlstads kommun.

Platschef:
Hanna Nyström


Publicerat: 29 mars, 2020
Kontaktperson