Nyheter från Infrakraft

9 november 2022
Vid Välsviken i Karlstad pågår ett intensivt arbete med att…
27 oktober 2022
Infrakraft utför dammsäkerhetsåtgärder på Letaforsdammen på uppdrag av Fortum. Letaforsdammen…
11 augusti 2022
I Stockholm pågår arbetet med bygga ut Tvärbanans Kistagren, från…
15 februari 2022
Nu har vi på Infrakraft Malmö färdigställt vårt första projekt.…
9 november 2021
Gång- och cykelvägen mellan Harplinge och Haverdalsbro slutbesiktigades hösten 2022.…
28 september 2021
Vi projekterar totalentreprenad och utför komplett markentreprenad inklusive grundläggning, VA…
20 augusti 2021
Infrakraft har av Trafikverket tilldelats etapp E20 Vårgårda–Vara, delen Eling–Vara.…
18 juni 2021
Projektet omfattade bl.a. projektering, grundläggningsarbeten för byggnad, VA, kanalisation för…
13 april 2021
Infrakraft kommer att bygga ut sträckan Dalaån – Ledsjö till…
31 mars 2021
Infrakraft har fått förtroendet av HA Bygg och Halmstads kommun…
13 september 2020
I Grums i Värmland fick vi förtroendet att göra klart…
30 april 2020
Infrakraft har nu avslutat arbetet med Vikenförbindelsen Etapp 1 och…
30 april 2020
Vi bygger ut 7 kilometer av E20 mellan Vilan –…
30 april 2020
Vi har byggt en ny mötesstation vid Ombenning mellan Snyten…
23 april 2020
Infrakraft har byggt Rämshyttetunneln mellan Ludvika och Borlänge. Den gamla…