Nyheter från Infrakraft

10 april 2024
I centrala Uppsala genomför vi ett projekt som heter ”Uppsala…
24 oktober 2023
I Falkenberg är vi på Infrakraft Halmstad igång med projektet…
20 oktober 2023
På Hisingen i Göteborg håller det nya närcentret Skra Bro…
15 mars 2023
Karlstad Resecentrum är ett riktigt stort projekt som efter många…
13 december 2022
I Malmö har Citadellskajen ombyggnad etapp 2 genomförts med nya…
13 december 2022
Infrakraft Malmö har på uppdrag av Ystads kommun byggt om…
9 november 2022
Vid Välsviken i Karlstad har handelsområdet byggts ut för nya…
27 oktober 2022
Våren 2022 startade vi arbetet med att utföra dammsäkerhetsåtgärder på…
11 augusti 2022
I Stockholm pågår arbetet med att bygga ut Tvärbanans Kistagren,…
15 februari 2022
Nu har vi på Infrakraft Malmö färdigställt vårt första projekt.…
9 november 2021
Gång- och cykelvägen mellan Harplinge och Haverdalsbro slutbesiktigades hösten 2022.…
28 september 2021
Vi projekterade totalentreprenad och utförde komplett markentreprenad inklusive grundläggning, VA…
20 augusti 2021
Infrakraft tilldelades av Trafikverket etapp E20 Vårgårda–Vara, delen Eling–Vara. På…
18 juni 2021
Projektet omfattade bl.a. projektering, grundläggningsarbeten för byggnad, VA, kanalisation för…
13 april 2021
Vi på Infrakraft har byggt ut sträckan Dalaån – Ledsjö…