Nyheter från Infrakraft

14 juni 2022
I Örebro och Frövi pågår arbetet för fullt med spårbyte,…
2 maj 2022
Infrakraft utför spår- och växelbyte i två etapper på Stockholm…
2 maj 2022
Infrakraft genomförde på uppdrag av Trafikverket spår- och växelbyte på…
31 mars 2021
Projektet innefattade bland annat 62 km spårbyte, 28 km ballastrening,…
30 mars 2021
Projektet innefattar sättning av drygt 2 000 kontakledningsfundament för att…
17 mars 2021
Sävenäs Godsbangård är en av de större rangerbangårdarna i Sverige…
17 mars 2021
Dunsjö – Jakobshyttan är en del av Dubbelspår Hallsberg –…
10 september 2020
Byte av fem växlar och slopning av en växel på…
9 september 2020
Vi har utfört en inkoppling i Falköping där vi lagt…
30 april 2020
Vi har byggt en ny mötesstation i Välsviken på Värmlandsbanan.…
30 april 2020
Projektet avsåg utförande av fjärrblockering och nytt signalställverk på sträckan…
30 april 2020
Infrakraft hade i uppdrag att byta spår och växlar på…
30 april 2020
Vi rustade upp banan mellan Öxnered och Håkanstorp. Järnvägen hade…
30 april 2020
På sträckan Flen – Eskilstuna och Katrineholm – Simonstorp utförde…
23 april 2020
Arbetet inleddes under våren 2020 med projektering medan huvuddelen av…