Nyheter från Infrakraft

8 maj 2024
Arbetet med Basunderhåll av järnvägsanläggningen Stockholm Mitt omfattar sträckningen Ulriksdal…
24 april 2024
Malmbanan är ett viktigt stråk för malmtrafiken, persontrafiken och övrigt…
17 april 2024
Järnvägen mellan Emmaboda och Kalmar är enkelspårig och hårt trafikerad…
31 januari 2024
I Attarp i Skåne pågår arbetet med att förlänga mötesspåret.…
14 juni 2022
På sträckan Örebro – Frövi har vi bytt ut 3…
2 maj 2022
Infrakraft utför spår- och växelbyte i två etapper på Stockholm…
2 maj 2022
Infrakraft genomförde på uppdrag av Trafikverket spår- och växelbyte på…
31 mars 2021
Projektet innefattade bland annat 62 km spårbyte, 28 km ballastrening,…
30 mars 2021
I projektet Älmhult – Hässleholm har vi schaktat och satt…
17 mars 2021
Sävenäs Godsbangård är en av de större rangerbangårdarna i Sverige…
17 mars 2021
Dunsjö – Jakobshyttan är en del av Dubbelspår Hallsberg –…
10 september 2020
Byte av fem växlar och slopning av en växel på…
9 september 2020
Vi har utfört en inkoppling i Falköping där vi lagt…
30 april 2020
Vi har byggt en ny mötesstation i Välsviken på Värmlandsbanan.…
30 april 2020
Projektet avsåg utförande av fjärrblockering och nytt signalställverk på sträckan…