Nyheter från Infrakraft

15 februari 2022
Nu har vi på Infrakraft Malmö färdigställt vårt första projekt.…
9 november 2021
Gång- och cykelvägen mellan Harplinge och Haverdalsbro slutbesiktigades hösten 2022.…
18 juni 2021
Projektet omfattade bl.a. projektering, grundläggningsarbeten för byggnad, VA, kanalisation för…
31 mars 2021
Projektet innefattade bland annat 62 km spårbyte, 28 km ballastrening,…
17 mars 2021
Sävenäs Godsbangård är en av de större rangerbangårdarna i Sverige…
13 september 2020
I Grums i Värmland fick vi förtroendet att göra klart…
10 september 2020
Byte av fem växlar och slopning av en växel på…
9 september 2020
Vi har utfört en inkoppling i Falköping där vi lagt…
30 april 2020
Vi har byggt en ny mötesstation vid Ombenning mellan Snyten…
30 april 2020
Vi har byggt en ny mötesstation i Välsviken på Värmlandsbanan.…
30 april 2020
Projektet avsåg utförande av fjärrblockering och nytt signalställverk på sträckan…
30 april 2020
Infrakraft hade i uppdrag att byta spår och växlar på…
30 april 2020
Vi rustade upp banan mellan Öxnered och Håkanstorp. Järnvägen hade…
30 april 2020
På sträckan Flen – Eskilstuna och Katrineholm – Simonstorp utförde…
23 april 2020
Infrakraft har byggt Rämshyttetunneln mellan Ludvika och Borlänge. Den gamla…