Nyheter från Infrakraft

20 oktober 2023
På Hisingen i Göteborg håller det nya närcentret Skra Bro…
13 december 2022
I Malmö har Citadellskajen ombyggnad etapp 2 genomförts med nya…
13 december 2022
Infrakraft Malmö har på uppdrag av Ystads kommun byggt om…
9 november 2022
Vid Välsviken i Karlstad har handelsområdet byggts ut för nya…
27 oktober 2022
Våren 2022 startade vi arbetet med att utföra dammsäkerhetsåtgärder på…
14 juni 2022
På sträckan Örebro – Frövi har vi bytt ut 3…
2 maj 2022
Infrakraft genomförde på uppdrag av Trafikverket spår- och växelbyte på…
15 februari 2022
Nu har vi på Infrakraft Malmö färdigställt vårt första projekt.…
9 november 2021
Gång- och cykelvägen mellan Harplinge och Haverdalsbro slutbesiktigades hösten 2022.…
28 september 2021
Vi projekterade totalentreprenad och utförde komplett markentreprenad inklusive grundläggning, VA…
20 augusti 2021
Infrakraft tilldelades av Trafikverket etapp E20 Vårgårda–Vara, delen Eling–Vara. På…
18 juni 2021
Projektet omfattade bl.a. projektering, grundläggningsarbeten för byggnad, VA, kanalisation för…
13 april 2021
Vi på Infrakraft har byggt ut sträckan Dalaån – Ledsjö…
31 mars 2021
Projektet innefattade bland annat 62 km spårbyte, 28 km ballastrening,…
31 mars 2021
Infrakraft fick förtroendet av HA Bygg och Halmstads kommun att…