Nyheter från Infrakraft

13 december 2022
I Malmö har Citadellskajen ombyggnad etapp 2 genomförts med nya…
13 december 2022
Infrakraft Malmö har på uppdrag av Ystads kommun byggt om…
15 februari 2022
Nu har vi på Infrakraft Malmö färdigställt vårt första projekt.…
9 november 2021
Gång- och cykelvägen mellan Harplinge och Haverdalsbro slutbesiktigades hösten 2022.…
28 september 2021
Vi projekterade totalentreprenad och utförde komplett markentreprenad inklusive grundläggning, VA…
18 juni 2021
Projektet omfattade bl.a. projektering, grundläggningsarbeten för byggnad, VA, kanalisation för…
31 mars 2021
Projektet innefattade bland annat 62 km spårbyte, 28 km ballastrening,…
17 mars 2021
Sävenäs Godsbangård är en av de större rangerbangårdarna i Sverige…
13 september 2020
I Grums i Värmland fick vi förtroendet att göra klart…
10 september 2020
Byte av fem växlar och slopning av en växel på…
9 september 2020
Vi har utfört en inkoppling i Falköping där vi lagt…
30 april 2020
Infrakraft har nu avslutat arbetet med Vikenförbindelsen Etapp 1, 2…
30 april 2020
Vi har byggt en ny mötesstation vid Ombenning mellan Snyten…
30 april 2020
Vi har byggt en ny mötesstation i Välsviken på Värmlandsbanan.…
30 april 2020
Projektet avsåg utförande av fjärrblockering och nytt signalställverk på sträckan…