Nyheter från Infrakraft

15 februari
Nu har vi på Infrakraft Malmö färdigställt vårt första projekt.…
18 juni
Projektet omfattade bl.a. projektering, grundläggningsarbeten för byggnad, VA, kanalisation för…
31 mars
Projektet innefattade bland annat 62 km spårbyte, 28 km ballastrening,…
17 mars
Sävenäs Godsbangård är en av de större rangerbangårdarna i Sverige…
13 september
I Grums i Värmland fick vi förtroendet att göra klart…
10 september
Byte av fem växlar och slopning av en växel på…
9 september
Vi har utfört en inkoppling i Falköping där vi lagt…
30 april
Vi har byggt en ny mötesstation vid Ombenning mellan Snyten…
30 april
Vi har byggt en ny mötesstation i Välsviken på Värmlandsbanan.…
30 april
Projektet avsåg utförande av fjärrblockering och nytt signalställverk på sträckan…
30 april
Infrakraft hade i uppdrag att byta spår och växlar på…
30 april
Vi rustade upp banan mellan Öxnered och Håkanstorp. Järnvägen hade…
30 april
På sträckan Flen – Eskilstuna och Katrineholm – Simonstorp utförde…
23 april
Infrakraft har byggt Rämshyttetunneln mellan Ludvika och Borlänge. Den gamla…
23 april
Vi anlade nya vägar, gjorde om befintliga vägar och parkering…